Back
IPL Hårreducering - ben, 80 min
Antalet behandlingar kan varierar och är beroende på en rad aktorer som bl a mängden av hårsäckar, hårstrånas pigment ofch hur många strån som är i tillväxt (anagena) fas.
Behandlingen upprepas var 4:e v för att alla hårsäckar skall kunna behandlas i växtfasen. Det vanligaste är dock 4-6 behandlingar för att uppnå maximalt hårreduktion beroende på individ och kroppsdel
1400 SEK